Sıkça Sorulan Sorular

Alfagen Eğitim Kurumları

5/6/7/9/10. sınıflarımızda etüt sistemi ile ilerliyoruz. Etütlerimiz 40 dakikalık periyotlardan oluşmaktadır. Öğretmenlerimiz ilk olarak öğrencilere test dağıtıp testin içinden örnek sorular çözmekte ve kalan soruları çözmesi için öğrencilere zaman tanımaktadır.

En son olarak öğrencilerin yapamadığı soruları çözmektedir. Böylece hepsi tek tek çözümlektedir. Süre yeterli olmadığı takdirde zorunlu olan etütlerimize branş öğretmenlerimizin insiyatifi ile süre eklenmesi yapılmaktadır.

 

8/11/YKS grubu öğrencilerimizde ise ZORUNLU bire bir sistemi ile ilerlemekteyiz. Öğrencilerimizin okuldan geliş saatlerine göre her hafta sabit ve her dersten zorunlu bire birleri vardır. Bu birebirler minimum 20 dakikalık periyotlardan oluşmaktadır ve yapamadıkları sorulan sormaları için büyük fırsattır.

Öğrenci takibi mentör öğretmenlerimiz tarafından GÜNLÜK olarak yapılmaktadır. Ayrıca uzman psikolog yönetimindeki rehberlik birimi ile doğrudan görüşme sağlanır.

 

Mentör öğretmen rehberlik sisteminden farklı olarak öğrencileri daha yakından takip eden ve öğrencilerimize her konuda yol gösteren bir nevi öğrencimiz için yaşam koçluğu yapmakta olan öğretmenimizdir. Her öğrencimizin özel olarak bir mentör öğretmeni vardır.

Mentör öğretmenimizin yanında öğrencilerimiz ile düzenli olarak rehberlik birimi tarafından da görüşmeler yapılmaktadır.

Rehberlik birimi öğrencilerimizin öğrenme ortamını geliştirmek için çeşitli çalışmalarda bulunur.

5/6/7/9/10. sınıflarımızda deneme sınavlarımız ayda bir kere yapılmaktadır. 

Deneme sınavlarına ek olarak konu sonlarında öğretmenlerimiz öğrencilerin eksiklerini belirlemek amacı ile konu sonu tarama sınavı (KTT) uygulamaktadır ve onun doğrultusunda gerekliyse öğretmenimiz ek ders talebinde bulunabilir.

8. sınıf ve YKS gruplarımızda sınavlarımız Temmmuz – Aralık ayda bir Aralık – Şubat iki haftafa bir Şubat – Mayıs her hafta (TYT – AYT) Mayıs – Haziran her gün sıklıkları ile gerçekleştirilmektedir.

5/6/7/9/10. sınıflarımızda okullar açılmadan iki hafta önce 11. sınıflarımızda okullar açılmadan üç hafta önce 8. sınıflarımızda okullar açılmadan beş hafta önce YKS grubu ogrencilerimiz ile okullar kapanmadan önce Haziran ayında 2 hafta bir hizlandirmamiz var ve sonrasında ogrencielrimiz ara tatil odevledirmesi yapıyoruz. Temmuz sonu ağustos başı itibari ile derslerimiz ra vermeden başlamaktadır. Hizlandirmamiz 7-9 hafta arası sürmektedir.

 

 

Kurumlarımızda öğrencilerimize günlük olarak ödev verilip kontrolü sağlanmaktadır. Yapmadıkları takdirde ailelerle iletişime geçilerek bilgilendirme yapılmaktadır.

Dijital akıl öğrencilerimizin; ders programı, ödev, velilerimizin ise ders programı, ödev takibi, ödeme planı, yoklama takibini yapabileceği bir sistemdir.

Bursluluk sınavı ocak ayında yapılmaktadır ve ilgili yılın konularını içermektedir.

Seviye sınıflarımız yaptığımız deneme sınavı sonuçları doğrultusunda belirlenmektedir. Ve Şubat ayına kadar ayda bir kere deneme sınav sonuçlarına göre değişkenlik göstermektedir. Şubat ayından itibaren sınıflarımız sabitlenmektedir.